Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

Componența Consiliului Local al Comunei Săcuieu

 

Hotărârea No. 53 din 27 Iunie 2016

                      CL al Comunei Săcuieu, întrunit în ședință de constituire din data de 27.06.2016 ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din 05.06.2016 ;

                     Având în vedere Raportul Comisiei de validare, prin care se propune validarea mandatului celor 9 consilieri locali aleși;
Văzând prevederile art 31 din Legea no. 215/2001, republicată – Legea administrației publice locale, precum și prevederile Art 6 și 7 din OG no 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
În temeiul prevederilor asr. 45 din Legea nr.21/2001, republicată – administrației publive locale;
Art. 1 Se validează mandatul de consilier local în Consiliu Local (CL) al COmunei Săcuieu al următoarelor persoane :

  

Nr.

Nume și Prenume

  Partidul Politic  (Alianța Politică)

1 Popa Ovidiu – Gavril ALDE
2 Mereu Nicolae – Gheorghe ALDE
3 Pașcalău Marin – Dorin ALDE
4 Cordoș Nelu – Dorel ALDE
5 Creț Daniel – Vasile PNL
6 Merca Dorina PNL
7 Bențan Cristian – Gheorghe PNL
8 Filip Cornel PSD
9 Potra Aurel PSD
↓