Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

Date demografice

          Demografia reprezintă studiul dinamicii populațiilor umane din perspectiva mărimii, structurii, distribuției populației, precum și din modul în care o populație se modifică în timp, ca urmare a nașterilor, deceselor, migrației și îmbătrânirii. Un studiu despre populația unei localități scoate la iveală și perspectiva acesteia, modul în care se raportează la istoria unui modul social căruia i se circumscrie, cu toate categoriile sociale care iau parte la viața de zi cu zi, menținând în timp interesul istoric pentru comunitatea respectivă.
În ceea ce privește comuna Săcuieu este relevant să se studieze demografia, atât ca număr al populației cât și ca elemente de confort (gospodării, animale, tradiții, momente ale istoriei, condiții natural – geografice) care au fost substratul rezistent al permanenței localității, astfel încât să fie evidențiată evoluția în timp.
Populaţia stabilă
Potrivit celor mai recente date statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică populația înregistrată în comuna Săcuieu, în luna ianuarie a anului 2012, era de 1457 de persoane, dintre care 709 bărbați și 748 femei. Având ca obiect de analiză perioada 1990 – 2012, datele demografice arată o scădere considerabilă a populației, întrucât în anul 1990 erau înregistrate 2199 de persoane.
În ceea ce privește distribuția populației pe sexe putem afirma faptul că există omogenitate, întrucât numărul femeilor este aproximativ egal cu cel al bărbaților.
În graficul de mai jos este reprezentata evoluția stabilității populației pe sexe, pentru perioada 1990 – 2012.

Graficul nr . 5 : Evoluția stabilității populației pe sexe (1990 – 2012)

Minorităţi

            Conform datelor statistice cu privire la situaţia etniilor în Comuna Săcuieu, arată că în anul 2012 un procent de 87,25% din totalul populației este reprezentat de români, 12,55 % sunt rromi și 0,20% sunt de etnie maghiară.

Graficul nr . 6: Situația etniilor în Comuna Săcuieu (2013)

            În ceea ce privește repartizarea etniilor în cele 3 sate componente, remarcăm faptul că cel mai mare număr de români este în Rogojel, și anume 642 de persoane. Tot în această localitate sunt și 2 persoane de etnie maghiară. În ceea ce privește numărul persoanelor de etnie rromă, toate cele 187 de persoane au fost înregistrate în Săcuieu. Având în vedere datele din tabelul de mai jos observăm că în toate cele 3 sate populația de etnie română este predominantă.

Tabelul nr. 8 : Repartizarea populației pe etnii în Săcuieu, Rogojel și Vișagu

Migraţia populaţiei

            În ceea ce privește migrația populației, datele statistice arată o scădere a numărului de  persoane care părăsesc comuna Săcuieu și își schimbă domiciliul. Astfel, dacă în anul 1990 au fost înregistrate 113 persoane care și-au schimbat domiciliul din comuna Săcuieu, în anul 2013 doar 20 de persoane au părăsit comuna. În anul 2004 au fost cel mai mic număr de persoane care au plecat din comuna Săcuieu şi anume 17. În ultimii 3 ani a început să se stabilizeze numărul plecărilor, întrucât în anii 2011 si 2012 au plecat 21 de persoane, iar  în 2013 au fost înregistrate 20 de plecări.

Graficul nr. 6: Evoluția migrației în comuna Săcuieu (1990-2013)

            Un indicator important care trebuie analizat în corelație cu plecările din comună este numărul persoanelor stabilite într-o altă localitate, având înscris în actul de identitate și în fișele de evidență a populației o nouă locație de domiciliu.

Graficul nr. 7: Numărul stabilirilor de reședință într-o nouă localitate/județ

            Așadar, având în vedere numărul plecărilor și al stabilirilor observăm faptul că în ciuda faptului că au fost înregistrate 113 persoane care au plecat din comuna Săcuieu în anul 1990, doar 6 dintre acestea au fost înregistrate că s-au stabilit într-o nouă localitate/județ. Același fenomen este întâlnit și în alți ani, precum în anul 1998 au fost înregistrate  54 de plecări, dintre care s-au stabilit doar 2 persoane, în anul 2000 din 36 de plecari, doar 3 persoane s-au stabilit în altă localitate.
Pe de altă parte, în ultimii ani fenomenul s-a inversat. În ciuda faptului că a scăzut numărul plecărilor, numărul stabilirilor de reședință într-o altă locație a crescut. Astfel, observăm că în anul 2012, au fost înregistrate 21 de plecări, dintre care 13 s-au stabilit într-o altă locație, iar în anul 2013 din 20 de plecări tot 13 persoane și-au schimbat reședința.

Natalitatea şi mortalitatea

Graficul nr. 8: Evoluția natalității și mortalității în comuna Săcuieu (1990-2012)

            În ceea ce privește analiza indicatorilor cu privire la natalitatea și mortalitatea din comuna Săcuieu, datele statistice din perioada 1990-2012 relevă faptul că mortalitatea este mai crescută decât natalitatea. În perioada analizată, excepție face anul 1990 când numărul născuților vii este cu 18 mai mare decât numărul decedaților.
Conform indicatorilor statistici cu privire la natalitate, se observă faptul că acesta a scăzut în ultimii ani. Astfel, dacă în anul 1990 a fost înregistrat un număr de 37 de născuți vii, în anii 2010, respectiv 2012 au fost înregistrați doar 11 născuți vii. Un alt aspect ce poate fi remarcat este faptul că există anumite perioade în care numărul născuților vii rămâne constant. Astfel, observăm că în anii 1994, 1996 avem înregistrați 19 născuți, în anii 2000 și 2002 au fost înregistrați 17 născuți, iar în anii 2010, 2012 au fost înregistrați 11 născuți. Acest lucru poate fi explicat din perspectiva mai multor factori implicați, precum mediul social, financiar și educațional.
În ceea ce privește mortalitatea, acesta se remarcă a fi crescută pe parcursul întregii perioade. Cel mai mare număr al decedaților este înregistrat în anul 1996, și anume 38 de persoane.

Structura pe vârste

            Datele statistice oficiale cu privire la structura pe vârste a populației din comuna Săcuieu, în perioada 1996 – 2012, evidențiază o ușoară tendință de îmbătrânire a populației. Conform graficului de mai jos, datele arată faptul că,  numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 35 – 59 de ani si peste 60 de ani este mai ridicat decât numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 0-19 ani și cu vârste între 20 – 34 ani.
În anul 2012 au fost înregistrate 302 persoane cu vârste cuprinse între 0-19 ani, 285 de persoane cu vârste între 20 – 34 ani, 433 de persoane cu vârste între 35 și 59 de ani și 437 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani.
Înregistrările demografice pentru restul anilor nu arată schimbări radicale a situației față de anul 2012. Totuși, trebuie să remarcăm perioada 1996 – 2004, când numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 0-19 ani a fost mai ridicat decât numărul populației cu vârste peste 60 de ani. De asemenea, numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 – 34 ani a rămas aproximativ constant, oscilând între 327 de persoane care au fost înregistrate în anul 1996 și 285 de persoane înregistrate în anul 2012.

Graficul nr. 9: Evoluția structurii pe vârste (1996-2012)

            Structura pe vârste a populației comunei Săcuieu în anul 2012 arată un grad relativ ridicat de omogenitate a populației , întrucât sunt înregistrate persoane din toate categoriile de vârste. Persoane cuprinse cu vârsta între 0- 4 ani sunt prezente în procent de 5 % din totalul populației, între 5- 9  ani în procent de 6%, între 10 – 19 ani în procent de 5 %. Un procent mai ridicat îl reprezintă persoanele cuprinse cu vârste între 20 – 24 ani și între 25 – 29 de ani, și anume de 8 %, respectiv 7 %. Un procent de 8% sunt persoane cu vârste cuprinse între 70 – 74 de ani, iar persoanele cu vârste de peste 85 de ani sunt prezente în comunitate într-un procent de doar 2 %. În ceea ce privesc persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, prezența acestora oscilează între 5% și 6 %.

Graficul nr. 10: Structura pe vârste a populației în anul 2012 în comuna Săcuieu

Nupţialitate şi divorţialitate

            Evoluția numărului de căsătorii în perioada 1990 – 2012 arată o ușoară scădere. Astfel, datele arată că în anul 1990 au fost înregistrate 11 căsătorii, în anul 1996 au fost înregistrate 4 căsătorii, în anii 2000 și 2004 – 7 căsătorii, în anii 2006 și 2008 s-au înregistrat 8 căsătorii, iar în 2012 au fost înregistrate 7 căsătorii.
În ceea ce privesc divorțurile constatăm că numărul acestora este scăzut sau inexistent, în perioada analizată. În anii 1998 și 2004 au fost înregistrate 2 divorțuri, iar în anii 2008, 2010 și 2012 s-au înregistrat câte un divorț.

Graficul nr. 11: Evoluția numărului de căsătorii și divorțuri în Comuna Săcuieu (1990-2012)

Structura populației pe religii

            Populația comunei Săcuieu este formată în mare proporție din persoane creștin – ortodoxe, aceștia reprezentând un procent de 97,38 %. Aceasta este urmată de persoanele penticostale cu un procent mult mai scăzut de 1,95%, iar pe locul 3 sunt cele 8 persoane de religie greco-catolică. Doar o persoană din cei înregistrați nu și-a declarat religia.

Structura confesională

 • ortodoxă – 1.598 persoane – reprezentând 97,38%;
 • penticostală – 32 persoane – 1,95%;
 • reformată – 1 persoană – 0,06%;
 • greco – catolică – 8 persoane – 0,49%;
 • adventistă de ziua a șaptea – 1 persoană – 0,06%;
 • Religie nedeclarată – 1 persoană – 0,06%.

 

Graficul nr. 12: Structura populației pe religii în Comuna Săcuieu

 

Sistemul de sănătate

              Sectorul sănătății reprezintă unul din factorii de mare interes  ai societății actuale, la baza căruia stă dezvoltarea întregii omeniri.  Pe fondul evoluției accelerate care caracterizează majoritatea domeniilor și a descoperirilor din domeniul medical se fundamentează nivelul de dezvoltare al unei societăți.
Analiza sistemului de sănătate are în vedere analiza unor factori importanți care stau la baza dezvoltării acestuia, precum : calitatea și profesionalismul personalului medical, numărul resursei umane medicale, infrastructura medicală, respectarea normelor sanitare.
Sistemul sanitar prezent de la nivelul județului Cluj evidențiază o evoluție remarcabilă față de situația din anii 1990. Reforma sectorului de sănătate constă în primul rând în privatizarea unităților medicale, transformându-se din dispensare medicale în  cabine particulare de medicină de familie, iar în locul policlinicilor au apărut cabinete medicale de specialitate.
Analiza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, relevă faptul că în județul Cluj predomină unitățile medicale private. Astfel, din cele 2260 de unități medicale existente,  582 sunt proprietate publică și 1678 sunt proprietate privată. Printre acestea, regăsim 19 spitale publice și 13 spitale private, 6 ambulatorii de specialitate publice, 6 policlinici private, 6 dispensare medicale cu regim public, 59 de cabinete medicale de medicină generală, 164 de cabinete medicale de familie în proprietate publică, 645 de cabinete stomatologice private și 127 de laboratoare medicale.
În ceea ce privește situația sistemului medical existent în comuna Săcuieu sunt înregistrate 3 unități medicale : 1 cabinet medical de familie, 1 dispensar medical și un punct farmaceutic. Personalul medical existent cuprinde 1 doctor, 1 asistentă medicală, și o farmacistă. Infrastructura medicală este destul de slab dezvoltată, dispensarul medical deține doar 2 paturi. Locuitorii comunității Săcuieu apelează la serviciile medicale din localitatea Cluj-Napoca, în special când sunt necesare investigații/intervenții medicale amănunțite. Localitatea Cluj-Napoca este recunoscută pe plan național ca fiind un centru medical de elită, care furnizează servicii medicale de calitate, deține infrastructura medicală necesară realizării intervențiilor medicale și personal medical dedicat și profesionist.
Bolile cele mai frecvente identificate la nivel de comună sunt bolile sistemului circulator, bolile aparatului respirator şi disfuncţiile aparatului digestiv. Datorită asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare, a stării igienico-sanitare optime şi a condiţiilor sociale existente în comună, nu s-au semnalat cazuri de epidemii, mortalitate infantilă sau alte situaţii deosebite în comuna Săcuieu.
Deşi situaţia structurilor sanitare şi a personalului medical existent s-a îmbunătăţit faţă de anii anteriori, există situaţii când acesta se dovedeşte a fi insuficient.

Sistemul educaţional

            Educația a reprezentat dintotdeauna  o preocupare  de bază pentru societatea românească, fiind considerată un factor important care contribuie în primul rând la calitatea forței de muncă. În ceea ce privește situația la nivelul comunei Săcuieu, autoritățile responsabile au avut în vedere crearea unor condiții optime de desfășurare a activităților educaționale, asigurându-se atât infrastructructura necesară, cât și cadre didactice profesioniste și dedicate.
În comuna Săcuieu funcționează unități de învățământ până la nivel gimnazial. În ceea ce privește numărul populației școlare, conform datelor statistice aferente perioadei 2010 – 2012, acesta este aproximativ constant. Astfel, dacă în anul 2010 era un număr total de  163 de elevi, dintre care 45 de copii erau înscriși la grădiniță, 63 în învățământul primar și 55 în învățământul gimnazial, în anul 2012 erau înscriși 147 de elevi, dintre care 34 de copii înscriși la grădinițe, 65 la învățământul primar și 48 în învățământul gimnazial. Diferențele apărute de la un an la altul pot fi explicate pe fondul mișcării migratoare, abandon școlar sau absolvenți.

Graficul nr. 13: Numărul populației școlare și de grădiniță în comuna Săcuieu

            În comuna Săcuieu sunt în prezent 3 școli primare, câte una în fiecare dintre cele 3 sate care compun comuna Săcuieu și 2 școli gimnaziale, una în Săcuieu și una în Rogojel. În ceea ce privește sectorul preșcolar, în comuna Săcuieu activează 2 gradinițe.

Unităţi de învăţământ:

 • grădinițe: 2 (Rogojel, Săcuieu);
 • școli primare cu clasele 0- IV: Săcuieu – 2 clase, Rogojel – 2 clase, Vișagu – 1 clasă;
 • școli generale gimnaziale: 2 (Rogojel, Săcuieu);

Pe lângă orele de curs, elevii sunt implicați în diverse proiecte care au ca scop responsabilizarea lor, educația ecologică, religioasă. Printre proiectele la care au participat amintim:

 • Proiect de parteneriat educational-ecologic ,,Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi insine”
 • Proiect ,,Educatie pentru mediu in parcurile naturale”
 • Festival de colinde ,, Noi umblam să împlinim”
 • Parteneriat educațional ,, Si noi purtăm chipul lui Dumnezeu”

La finalul anului 2013 populația școlară și preșcolară însuma un efectiv total de 143 de copii. Aceștia sunt repartizați astfel:

 • 32 de copii sunt înscriși la gradiniță, dintre care 13 copii în grupa mare, 8 în grupa mijlocie și 11 în grupa mică
 • 111 copii sunt elevi, dintre aceștia 35 sunt în clasele 0-4 și 76 sunt înscriși în clasele V-VIII

            Datorită numărului scăzut de elevi nu au putut fi înființate clase separate pentru fiecare an, motiv pentru care orele de curs sunt organizate în clase simultane, fiind cuplați în aceeași sală de clasă elevi din ani diferiți.
Cadrele didactice reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţământ şi predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi cu normă parţială).
În ceea ce privește infrastructura  putem spune că sunt necesare lucrări de reabilitare și în special de amenajare a curților. De asemenea, începând cu anul 2013 în localitatea Săcuieu există o clădire nouă care funcționează ca școală.
Situația absolvenților de gimnaziu în comuna Săcuieu este considerată mulțumitoare. Astfel, în anul 2013 din totalul de 10 elevi, 9 persoane au absolvit și au fost admiși în urma susținerii examenului de capacitate. Aceștia au mers mai departe către licee și doar o singură persoană a abandonat studiile.
Rata analfabetismului este determinată de numărul de persoane care nu știu să scrie și să citească. Factorii principali care stau la baza creșterii acestei rate sunt abandonul școlar și gradul de sărăcie. Conform datelor furnizate de către instituțiile de învățământ locale, abandonul școlar se întâlnește în principal în cadrul comunității rrome. Se estimează un abandon școlar de 2 – 3 persoane pe an.

Forța de muncă

            Prin potențialul de forţă de muncă se înţelege acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei naţionale. Acest termen include totalitatea persoanelor care lucrează sau care îşi caută de lucru.
Datele statistice pentru anii 2010, 2011 și 2012 arată faptul că numărul mediu al salariaților din comuna Săcuieu a scăzut. Astfel, dacă în anii 2010 și 2011 numărul mediu de salariați era de 63, în anul 2012 numărul acestora a scăzut la 51. În ceea ce privește sectorul de populație care nu primește indemnizații salariale, majoritatea desfășoară activități în gospodăriile proprii.

Graficul nr. 14: Numărul mediu al salariaților în comuna Săcuieu

            Domeniile principale de activitate în care activează populația comunei Săcuieu sunt agricultura, creșterea animalelor și prelucrarea lemnului. Îndeletnicirile oamenilor nu au fost foarte diversificate de-a lungul timpului, astfel în urma cu aproximativ 15 ani, principalele activități desfășurate erau în domeniul exploatărilor forestiere, construcțiilor de baraje și geamgii.

            Șomajul este o problemă importantă la nivel național și reprezintă o prioritate pentru autoritățile responsabile . Cu această problemă ne confruntăm și la nivelul județului Cluj, însă rata este destul de scăzută. Datele statistice furnizate de INS arată că în anul 2010 era înregistrat un procent de 4,8 %, în anul 2011  5% și în anul 2012 era înregistrat un procent de 4,1 %.

Graficul nr. 15: Evoluța ratei șomajului în județul Cluj

            În ceea ce privește numărul șomerilor înregistrați în comuna Săcuieu, acesta este destul de scăzut. Analiza indicilor statistici pentru anul 2013 arată că numărul șomerilor este mai ridicat în cazul persoanelor de sex masculin. Situația pentru luna noiembrie a anului 2013 arată că au fost înregistrați 23 de șomeri de gen feminin și 34 de șomeri de gen masculin. În graficul de mai jos este reprezentată evoluția numărului de șomeri pe parcursul anului 2013.

Graficul nr. 16: Evoluția numărului de șomeri în Comuna Săcuieu

           Un prim pas făcut pentru prevenirea și combaterea șomajului în comuna Săcuieu este organizarea de cursuri de formare profesională și reconversie profesională. Unul din proiectele în care au participat locuitori ai comunității din Săcuieu este proiectul ”Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a Munților Apuseni”, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. Prin intermediul acestui proiect 25 de persoane au beneficiat de cursuri de inițiere pentru calculatoare.

Situaţia asistenţei sociale

             La nivelul comunei Săcuieu nu există un serviciu separat pentru asistență socială. În cadrul primăriei funcționează un departament de asistență socială. Persoana responsabilă are ca atribuții principale: întocmirea dosarelor de ajutor social și organizarea de anchete sociale; întocmire dosare pentru ajutor de încălzire, alocații de stat; colaborare cu instituțiile abilitate în domeniu, școală și post local de poliție. Persoanele care beneficiază de asistenţă socială sunt informate asupra situaţiilor de risc la care se pot expune precum şi asupra drepturilor sociale de care persoana în cauză se poate preleva.

Rezultatul activităţii de asistenţă socială

În ceea ce privește bilanțul pe anul 2013 legat de activitatea de asistență socială în comuna Săcuieu situația se prezintă astfel:

 1. au fost întocmite 35 de dosare de ajutor social/lună (6 dosare pentru romi, 29 pentru români)
 2. au fost întocmite 41 de dosare pentru obținere ajutor de încălzire
 3. au fost întocmite 2 dosare  pentru obținerea alocației de susținere a familiei
 4. au fost soluționate 7 cereri pentru obținerea alocației de stat
 5. au fost întocmite  4 dosare pentru obținerea stimulentului de creșterea copilului
 6. 28 de dosare a  persoanelor cu handicap revizuite, inclusiv anchete sociale

            În comuna Săcuieu asistenţa socială desfăşoară activităţi legate de persoane în vârstă, cu handicap, cu venit scăzut, mame cu minori aflate în dificultate și copii care sunt supuși riscurilor. S-a urmărit dezvoltarea şi diversificarea sarcinilor de natură socială în funcţie de nevoile identificate.

Asistență socială a copilului

         Persoana responsabilă cu activitățile specifice asistenței sociale are o evidență a familiilor aflate în situații de risc. Aceasta urmărește modul de respectare a drepturilor copiiilor la nivel de comună, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informaţiilor relevante în vederea protejării copiilor împotriva exploatării. De asemenea se urmăreşte identificarea și evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii și prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa. Pentru asigurarea unui flux informaţional eficient serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei Săcuieu colaborează cu organele abilitate la nivel judeţean şi naţional în domeniul protecţiei copilului.
Copiii din familiile defavorizate beneficiază de o serie de ajutoare financiare precum VMG (venit mediu garantat), ASF (alocaţie de susţinere a familiei) şi tipuri de ajutoare specifice în funcţie de situaţia cu care se confruntă şi familiile din care provin.
La nivelul comunei Săcuieu se află în derulare programul ,, Fiecare Copil în Grădiniță”. Acesta este o inițiativă lansată de Asociația OvidiuRo și Ministerul Educației Naționale în 2010, cu scopul de a aduce fiecare copil din România la școală, începând cu grădinița. În cadrul acestui program se urmărește oferirea unui sprijin familiilor sărace (tichete sociale condiționate de prezența zilnică a copiilor la grădiniță, îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite), se dorește diversificarea ofertei educaționale prin formarea profesorilor, aplicarea Legii Naționale a Educației și se urmărește conștientizarea populației cu privire la importanța educației timpurii pentru toți copii.
La nivelul comunei Săcuieu a fost încheiat Acordul de parteneriat nr. 510 / 27.11.2013 între primăria Săcuieu, Școala Gimnazială Săcuieu, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Asociația OvidiuRo. În prezent, în comuna Săcuieu 13 copii cu vârste între 3-5 ani sunt înscriși în cadrul acestui program.

Asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi

            La momentul actual, persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Comunei Săcuieu li se oferă  consiliere socială, juridică şi informare cu privire la drepturile şi beneficiile pe care le deţin. Persoana respnsabilă din cadrul primăriei se ocupă de întocmirea și revizuirea dosarelor persoanelor cu handicap și desfășoară anchetele sociale.
De asemenea se încearcă o integrare corespunzătoare a acestora în societate şi diversificarea serviciilor oferite pentru această categorie de persoane defavorizate.

Protecția drepturilor copilului

            La nivelul comunei Săcuieu sunt înregistrate 5 cazuri de copii abandonati, dintre care 3 copii sunt în grija asistenților maternali și 2 copii la centre de plasament.

Activitate sportivă

            Starea bazei sportive din comuna Săcuieu este una precară și aproape inexistentă, până în prezent acordându-se o atenție destul de scăzută acestui sector. Activitatea sportivă de performanță nu s-a putut concretiza pe teritoriul comunei Săcuieu din motive obiective, legate în principal de așezarea localităților în spații dominate de coastele împădurite și stâncoase ale muntelui, ceea ce face ca puținele întinderi cu suprafață plată să fie folosite pentru agricultură sau pentru spațiile sociale necesare unei activități continue ( Primărie, cămine culturale, școli, biserici ). Fiecare unitate școlară și-a improvizat câte un teren pentru activitățile sportive incluse în planul de școlarizare, terenuri pe care comunitățile le-au folosit pentru organizarea unor întreceri la nivel sportiv între echipele din zonă, sate aparținătoare comunei sau din comunele învecinate. Au loc frecvent partide de fotbal sau volei între tineri sau între echipele elevilor din satele comunei.


            Amenajarea pe pantele Vlădesei a unei pârtii cu secvențe profesioniste, gen teleschi, ar  dinamiza sporturile de iarnă în satele comunei, în județul Cluj și chiar sporturile de iarnă de performanță, atât de greu accesibile tinerilor din România. Terenul din preajma satelor de sub Vlădeasa este propice și pentru concursurile de orientare turistică sau pentru ciclismul montan, un sport care ia amploare la nivel de întreceri în întreaga lume. Parapanta este o altă atracție care poate face cunoscute meleagurile Săcuieului, condiții pentru zborul cu parapanta se deschid în variate spații din zona muntelui Vlădeasa. Abruptul calcaros PietreleAlbe, arie protejată aflată pe teriroriul administrativ al comunei Săcuieu, ar  face posibilă escalada și acumularea de cunoștințe pentru practicarea alpinismului .
            În ultimii ani s-au diversificat activitățile sportive desfășurate pe pantele Vlădesei. La 15 iulie 2009 a avut loc o tură cu bicicletele în zona Masivului Vlădeasa, iar la 30 ianuarie 2012, pe pantele din jurul cabanei și în zona Pietrele Albe s-a desfășurat „Cupa Vlădeasa” la schi și alpinism. Concursul ,,Cupa Vlădeasa” este organizat cu sprijinul autorităților locale Primăria Săcuieu , Consiliul județean Cluj, Asociația Salvamont Salvaspeo Vlădeasa Cluj, Salvamont Cluj, Inspectoratul Şcolar, asociații locale ale producătorilor agricoli din comuna Săcuieu. Participanții la concurs sunt în principal copii din Comuna Săcuieu și din comunele învecinate.

↓