Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

 Infrastructura 

Infrastructura repezintă structura și componentele sau elementele de bază necesare unei comunități sau domeniu de activitate pentru a asigura condiții optime de viață localnicilor sau funcționarea optimă a unui domeniu. În cadrul anchetei sociologice realizate la nivelul comunei Săcuieu au fost urmăriți diverși indicatori ai infrastructurii în așa fel încât să vedem percepția oamenilor față de situația existentă și identificarea unor necesități.
În primă fază respondenții au fost rugați să acorde note unor indicatori importanți ai infrastructurii, printr-o apreciere de la 1 la 5, unde 1 reprezintă foarte slab și 5 foarte bun. Întrebarea din chestionar (Anexa 1) care reflectă acest lucru este întrebarea 1. Datele au fost analizate cu ajutorul programului de statistică, fiind evidențiate următoarele rezultate:

Tabelul nr. 18. Notă atribuită aspectelor legate de infrastructură

Indicatori 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%)
Reţeaua de apă menajeră 36,6 26,8 12,8 18,9 4,9
Salubritatea (deşeuri) 26,8 7,3 14 26,2 25,6
Iluminatul public 12,2 11,6 9,1 23,2 43,9
Servicii de telecomunicaţii şi internet 18,3 23,8 23,8 20,7 13,4
Starea drumurilor comunale 31,7 35,4 22,6 5,5 4,9
Starea drumurilor judeţene 25 19,5 31,7 20,1 3,7

            În ceea ce privește situația infrastructurii vedem că cel mai slab aspect la nivelul comunei Săcuieu este apreciată ca fiind rețeaua de apă menajeră. Acest lucru este evidențiat de faptul că 36,6% din totalul respondenților au acordat o notă foarte slabă  acestui aspect și 26,8% l-au apreciat ca fiind slab.
În ceea ce privește salubritatea părerile sunt destul de împărțite, astfel vedem că 26,8% apreciază acest aspect ca fiind foarte slab și 26,2% spun că este bun. Având în vedere că satul este unul de tip răsfirat serviciile de salubritate nu pot ajunge în toate sectoarele, aspect care explică și diferențele acestea de opinii.
Infrastructura de drum este de asemenea o problemă la nivelul comunității Săcuieu, întrucât starea drumurilor comunale este apreciată ca fiind slabă într-un procent de 35,4%, iar starea drumurilor județene este apreciată ca fiind medie (nici slabă, nici bună) într-un procent de 31,7%.
Serviciile de telecomunicații și internet sunt apreciate ca fiind medii și slabe, întrucât 23,8%  din totalul respondenților afirmă acest lucru. Totuși, putem afirma că starea acestor servicii este apreciată ca fiind destul de bună întrucât  20,7% din cei chestionați apreciază serviciile de telecomunicații și internet ca fiind bună.
La polul opus, iluminatul public este apreciat ca fiind foarte bun, întrucât un procent de 43,9 % din totalul respondenților au acordat o notă foarte bună acestui aspect.

Necesitate investiții în infrastructură

           Necesitatea unor investiții în infrastructură de tip înființare rețea apă potabilă, canalizare și gaz metan a fost abordată prin adresarea întrebării nr. 4 din chestionar (Anexa1), iar cei chestionați trebuiau să aprecieze necesitatea prin bifarea uneia dintre variantele ,, Foarte mare”, ,, Mare”, ,,Medie”, ,,Mica”, ,,Foarte mica”. Pentru prezentarea rezultatelor, vom lua în considerare doar răspunsurile care marchează necesitatea foarte mare.

Graficul nr. 26. Necesitatea înființării rețea: apă potabilă, canalizare, gaz metan

            După cum observăm în graficul de mai sus, din totalul de 164 de persoane chestionate, peste 70% au apreciat ca fiind foarte necesară înființarea unei rețele de apă potabilă, peste 72% de persoane au apreciat ca fiind foarte necesară înființarea unei rețele de canalizare și doar 28% au considerat că este necesară o rețea de gaz metan.

Administrația publică

            Locuitorii comunei Săcuieu caracterizează sectorul administrației publice ca fiind unul mediu înspre bun. Acest lucru este arătat de nota atribuită de către aceștia, 32,32% dintre respondenți caracterizează acest sector ca fiind mediu și 28,66% consideră situația administrației publice ca fiind una bună.

Graficul nr. 27. Notă atribuită sectorului de administrație publică

            Nota atribuită sectorului administrației publice se reflectă și în frecvența cu care cetățenii apelează la această autoritate pentru rezolvarea problemelor. Astfel, vedem că locuitorii comunei Săcuieu manifestă reticiență în a apela la autoritatea locală pentru problemele personale, 39 % dintre cei chestionați spun că au apelat rar la aceasta și 34,8% au apelat ocazional.

Graficul nr. 28. Frecvența cu care s-a apelat la autoritățile locale pentru probleme personale

            În ceea ce privește frecvența cu care cetățenii apelează la autoritatea publică locală pentru probleme ce țin de comună, observăm că 43,9% dintre cei chestionati au apelat rar la aceste unități și doar 23,8% au apelat ocazional.

Graficul nr. 29. Frecvența cu care s-a apelat la autoritățile locale pentru probleme ce țin de comună

            De asemenea, vedem că frecvența cu care cetățenii apelează la autoritățile publice locale pentru rezolvarea problemelor se reflectă și în mulțumirea lor față de modalitatea de soluționare a acestora. Răspunsurile primite arată că 87 dintre respondenți se declară mulțumiți față de modalitatea de rezolvare a problemelor personale de către autoritățile locale și 73 dintre respondenți sunt mulțumiți față de  modalitatea de soluționare a  problemelor comunei.

Graficul nr. 30. Mulțumirea față de modalitatea de soluționare a problemelor

            În ceea ce privește necesitatea înființării unor structuri publice noi în comuna Săcuieu, respondenții sondajului de opinie au identificat a fi necesară înființarea unui serviciu de pază a fondului forestier. Un număr de 72 de persoane consideră că este nevoie foarte mare să se înființeze un astfel de serviciu. Înfiinţarea unui post de pompieri este considerată de asemenea necesară datorită frecvenţei cu care practicile de incendiere a terenurilor agricole degenerează în incendii de păşune. Înfiinţarea unui post de jandarmi nu este considerată necesară la nivel de comună, fiind consideraţi suficienţi angajaţii poliţiei.

Graficul nr. 31. Necesitatea înființării unor structuri publice

            Din punct de vedere al dotării și reabilitării unităților administrative (primărie, post de poliție) acestea sunt considerate ca aflându-se într-o stare medie. În acest sens, 42% dintre cei chestionați consideră că această nevoie este necesară în măsură medie. Se consideră că aceste unități ar avea nevoie de reabilitare și dotare, însă nu constituie o prioritate.

Graficul nr. 32.Necesitatea reabilitării și dotării unităților administrative (primărie, post de poliție)


↓